مناجات و روضه خوانی : رسول شیخ شعاعی محل برگزاری : حسینیه شهداء شهر اختیارآباد

ادامه مطلب

مناجات و روضه خوانی : حاج حمید حسینی محل برگزاری : حسینیه شهداء شهر اختیارآباد

ادامه مطلب

سخنران : حجت الاسلام محمد علی شیخ شعاعی مناجات و روضه خوانی : حاج محسن خواجویی محل برگزاری : حسینیه شهداء شهر اختیارآباد

ادامه مطلب

سخنران : حضرت آیت الله سرودی ذکر مصیبت و عزاداری : حاج علی بقایی محل برگزاری : حسینیه حضرت سیدالشهداء (ع) شهر اختیارآباد

ادامه مطلب

ذکر مصیبت و عزاداری : حاج علی بقایی محل برگزاری : حسینیه شهداء شهر اختیارآباد

ادامه مطلب