استقبال از محرم سال 1394

ذکر مصیبت و عزاداری : حاج علی بقایی

محل برگزاری : حسینیه شهداء شهر اختیارآباد

 

فایلهای صوتی


بخش اول / مناجات / حاج علی بقایی 

بخش دوم / واحد / من به اون نگات اسیرم / حاج علی بقایی 

بخش سوم / واحد / اونیکه آب گل مون / حاج علی بقایی

بخش چهارم / واحد / از صدقه سر تو / حاج علی بقایی

بخش پنجم / واحد / بنویسید مرا مست اباعبدالله / حاج علی بقایی

بخش ششم / شور / اونیکه آب گل ما / حاج علی بقایی

بخش هفتم / شور / من از عشق حیدر / حاج علی بقایی

بخش پایانی / شعرخوانی / دست من گیر / حاج علی بقایی